WORKING CAPITAL

A working capital megmutatja, hogy mennyi pénzre van szüksége a vállalkozásnak a működéséhez. Képet  ad a cég működésének hatékonyságáról és arról, hogy mennyire rendezettek az üzleti folyamatai. A working capital menedzsment segíti a vállalkozást abban, hogy nagyobb mennyiségű készpénzhez jusson külső finanszírozás bevonása nélkül, úgy hogy nem veszélyezteti a mindennapos működést.

 

A működő tőke nem más, mint az üzletben felhalmozott pénzmennyiség összege, amelyet a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége alkot. Az operating working capital a működő tőke három leglényegesebb elemére, a követelésekre, a kötelezettségekre és a készletek komplex kezelésére fókuszál. Ennek a három tényezőnek az összhangba kerülésével és optimalizálásával a vállalkozás folyamatai rendezettebbek lesznek, a rendelkezésre álló készpénzállomány pedig növekszik. 

 

Nézzük át az elméleti hátteret – miről szól az operating working capital?

 

Nem célunk a partnereinket elméleti közgazdaságtannal terhelni, az alap összefüggések megértése mégis sokat segíthet abban, hogy eldöntsük, hogy a cégünk jelenleg hatékonyan menedzseli-e a működő tőkét, vagy szükségünk van külső segítség bevonására. 

 

Az operating working capital a működő tőke három nagy területére koncentrál, amelyek nem mások, mint a követelések, a kötelezettségek és a készletek. 

 

Kötelezettségek:

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 

Készlet:

A készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök, amelyek vagy egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt és a tevékenység folyamán eredeti megjelenési alakjukat elvesztik, vagy több tevékenységi folyamatban vesznek részt, de a törvény szerint azokat a készletek közé kell besorolni, vagy egy éven belül használódnak el.

Követelések:

Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert, termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket.

Working capital menedzsment – miért optimalizáljuk a működő tőkét?

 

A legtöbb vállalat jelentős mennyiségű készpénzt tud felszabadítani pusztán a működő tőke hatékonyabb kezelésével. Beláthatjuk, hogy a  legolcsóbb módja a pénzforrásnak, ha a készletekben, vevőkben álló pénzt tudjuk minimalizálni.

A working capital management alapelve, hogy csökkentse a készleteket és a követeléseket, miközben növeli kötelezettségek egyenlegét – mindezt úgy hogy az ne menjen az üzlet rovására.

 

Ha egy vállalat nem foglalkozik megfelelően a foglalkozik a működő tőke menedzsmenttel, akkor szembe kell néznie

  •  a magas követelésállománnyal
  • indokolatlanul nagy és felesleges  készletezéssel
  •  drága forrásokkal

 

A pénz tehát ahelyett, hogy a vállalkozásnak dolgozna vagy a partnereknél áll, vagy pedig hosszú ideig a készletekben pihen. Így nem csak a fejlesztések maradhatnak el, de a cash flow is veszélybe kerülhet.

A working capital menedzsment mérőszámai

 

A K&G Services küldetése, hogy növelje a pénzügyi tudatosságot partnereiknél és egy fenntartható változást segítsen elő a cég életében a jövedelmezőség, a hatékonyság és egy kevésbé túlterhelt szervezet érdekében. Ezért fontos, hogy a mérőszámok egyszerűek legyenek, melyekkel később az ügyfél magának is könnyedén tud majd számolni, elemezni.

 

Az OWC kifejezhető összegszerűen (HUF) vagy napokban is. A napok megmutatják, hogy hány napi értékesítés/ELÁBÉ van felhalmozva kintlévőségben, követelésben és készletben.

 

Napokra levetíteni az értékeket azért érdemes, mert függetlenek a cég méretétől, minden ipari szegmensnek megvannak a maga tipikus OWC számai, és ezeket közvetlenül nem befolyásolja az ELÁBÉ.

 

Az alábbi KPI-okat használjuk működő tőke menedzsment során:

 

  • Days Sales Outstanding (DSO): követelések/(nettó évesített értékesítés/365)

A vevők átlagos fizetési periódusát méri. A követeléseket osztva az értékesítés nettó árbevétellel naponta. A hatékony working capital management csökkenti a DSO-t.

 

  • Days Inventory Outstanding (DIO): készlet/ (nettó évesített értékesítés /365)

A készlet forgási sebességét méri, hány nap alatt lesz a beérkező alapanyagból és késztermékből eladott áru.

Számítható a készletek értéke elosztva a napi átlagos értékesítéssel. DIO csökkenése javulást jelent.

 

  • Days Payables Outstanding (DPO): kötelezettségek/(nettó évesített értékesítés /365)

A kiadások, költségek átlagos kifizetési periódusát méri. Számítható a követelések értéke elosztva a napi átlagos értékesítéssel. Magasabb DPO javítja a működő tőkét.

 

  • Days Working Capital (DWC), vagy Cash Conversion Cycle (CCC): CCC= DSO+DIO-DPO

A pénz forgását méri a cégben, hogy a kiadások, és a bevételek között hány nap telik el. Cél a CCCminél alacsonyabb szinten tartása.

 

* Megjegyzés: Sok vállalat használja eladott áruk beszerzési értékét az árbevétel helyett a DIO, DPO kalkulációjakor. Egységesen az értékesítéshez viszonyítva a három mérőszámot jobban elemezhetővé teszi a DWC/CCC-t. Ettől függetlenül a képleteket a partner igényeihez és lehetőségeihez mérten alakítja ki cégünk.

 

Ezen KPI-ok kiszámítása nem lehetetlen feladat. A kihívás az, hogy megértsük, hogy e mögött a néhány szám mögött, emberek és folyamatok vannak. Hogy javítsa működő tőkéjét, meg kell változtatni az Ön és munkatársai mindennapi életét. 

Miben segítünk Önnek?

 

A K&G Services abban tud segítő kezet nyújtani, hogy az üzleti folyamatok jobban, hatékonyabban legyenek megtervezve, és fussanak a gyakorlatban a legapróbb részletektől kezdve a stratégiai döntésekig. Az eredmény egy elégedettebb üzleti környezet: boldogabb tulajdonosok, alkalmazottak, ügyfelek és szállítók.

 

A working capital menedzsment során:

  • Mérjük és elemezzük a működő tőke elemeit, rámutatunk a fejlődési lehetőségekre
  • Azonosítjuk a „Quick win”-eket és a hosszú távú működő tőke optimalizálás lépéseit
  • Kidolgozunk egy részletes akciótervet a pénz felszabadítására és a fenntartható pozitív változásokra

 

Dolgozzunk együtt az Ön vállalkozásán is!

 

„Úgy véli a működő tőke nem fontos az Ön vállalatának? Gondolja újra! Lehet bármilyen jó terméke, bármilyen lelkes vevői, ha a működő tőke nincs kézben, szempillantás alatt lehúzhatja a rolót.”

/ Harvard Business Review /

 

Segítünk abban, hogy a működő tőke megfelelően menedzselve a fejlesztéshez, növekedéshez szükséges pénzösszeg ne a partnereinél vagy készletekben álljon, hanem további beruházásokra, fejlesztésekre tudja fordítani, amelyek a nap végén profitot hoznak a vállalkozásnak..